Om søen

En af de største ferskvands søer i verden.

Om Tanganyikasøen

Lake Tanganyika er med sit imponerende areal og en kyststrækning på omkring 2000 km.

En af de største ferskvands søer i verden. Og med sin dybde på 1470 meter er søen den næstdybeste sø i verden.

Søens fauna rummer alt fra gopler, muslinger, krabber, ål, skildpadder, krokodiller, maller, killis og vand kobra slanger til de frygtindgydende Lates angustifrons. Særligt udbredt i lake tanganyika er cikliderne der rummer utrolig mange arter. Disse arter er specialiserede i særlig grad både i deres fødesøgning og i deres ynglebiologi i forhold til cikliderne fra f. eks. lake Malawi og lake Victoria.

Dette gør Tanganyika søens ciklider til verdens mest spændende akvarie fisk overhovedet.

Tanganyika søen rummer også en hel del flere biotoper end de før nævnte søer, her er alt fra mudderbunds biotop på lavt vand til mudderbunds biotop på dybt vand, sandbunds biotop, overgangszone, klippekyst, sneglehus biotop, brændingszone biotop samt pelagisk biotop. Hovedparten af cikliderne er så specialiserede at de kun holder sig til en af de nævnte biotoper. I det følgende beskrives de forskellige biotoper nærmere i korte træk.

Mudderbund på lavt vand

Hvor floder render ud i søen bliver der tilført store mængder af mudder partikler som lagrer sig på bunden. Disse næringsrige partikler giver mulighed for lidt sparsomt beplantning i denne biotop. Biotopen finder man på mellem 1 og 10 meters dybde. Cikliderne der lever her ernærer sig blandt andet af fiskeyngel og invertebrater. Sigtbarheden er som regel ikke ret god i denne biotop.

Mudderbund på dybt vand

Denne biotop findes fra 60 meters dybde og nedefter, mudderlaget kan være op til flere hundrede meter tykt. Cikliderne i denne biotop lever af invertebrater, fiske yngel, eller af de store mængder zoo plankton der lever af de millionvis af bakterier der nedbryder mudderlaget. Nogle af cikliderne graver tunneller i mudderbunden i områder hvor mudderet har en geleagtig konsistens, disse tunneller tjener som skjul for rovdyr eller som yngleplads for nogle af arterne.

Sandbunds biotop

Denne biotop defineres som bestående af højst 10 % sten/klipper, og resten ren sandbund. Sandbunden giver ikke meget beskyttelse for cikliderne så derfor er der sjældent ciklider at se i områder med ren sandbund, og disse områder danner faktisk barriere mellem de forskellige lokale fangststeder (lokationer) hvoraf ciklide varianterne navngives. (F. eks. Cyprichromis leptosoma ”mpulungu” eller Chaitika” osv.). I denne biotop ernærer cikliderne sig bla. Af invertebrater og zooplankton.

Overgangszone biotop

Denne biotop består af sten/klipper og områder med sand. Biotopen defineres som indeholdende max. 75 % sten/klipper. I denne biotop stiger artsrigdommen kraftigt da disse klipper danner utallige skjulesteder for cikliderne, og det er her der er allerflest forskellige arter repræsenteret i hele søen. Arterne der lever her ernærer sig bla. af alt fra alger til organismerne der lever i disse eller invertebrater, zooplankton, snegle og lign.

Klippekyst biotop

I denne biotop der består af klipper eller sten udelukkende lever der også en hel del forskellige arter. Arterne ernærer sig af bla. Alger, organismerne heri, yngel fra andre arter, zoo plankton osv. – en del af arterne der er repræsenteret i overgangszonen lever også i denne biotop. De fleste af arterne lever på dybere vand.

Sneglehus biotop

Denne helt specielle biotop optræder sporadisk på sandbunden og består stort set udelukkende af tomme sneglehuse fra neothauma sneglen der lever hele sit liv under sandet. Disse skaller er mange år om at nedbrydes i det hårde alkaliske vand og samler sig (sikkert pga. strømmen forhold på bunden) i store områder der nogle gange kan være flere km2 store. Biotopen danner skjul for de mindre ciklide arter der bruger husene som skjulested.

Brændingszone biotop

Denne biotop er de øverste meter af klippekysten hvor vandet er meget turbulent og iltrigt. Arterne i denne biotop ernærer sig hovedsageligt af den store forekomst af alger som klipperne byder på eller af de små organismer der lever i algerne. De forskellige arter der lever her har udviklet en forskellig række tandsæt der har forskellige funktioner, nogle arter ”friserer” algerne (for micro organismer), nogle arter ”napper” dem af, andre arter skraber dem af osv.

Pelagisk biotop

Ingen af ciklide arterne lever fuldstændigt pelagisk, men altid i umiddelbart nærhed af klipper. Store stimer af cyprichromis ses ofte i det frie vand. Fiskene ernærer sig af plankton men der lever også arter der ernærer sig af fisk der er væsentlig mindre end dem selv.

Det var lidt om de forskellige økologiske nicher

Som søens kyststrækning byder på. I mange år har cikliderne fra overgangszonen, klippekyst zonen samt sneglehus zonen været de mest populære. Men faktisk lever der i mudderbundszonen også en række utrolig interessante arter som indtil for få år siden har været meget oversete. Vil man have udfordringer ang. opdræt så er det en af disse man skal vælge. Arterne er blevet mulige at få fat på efterhånden som det er blevet ”lettere” at dykke dybere i søen. Disse arter vil vi hos tanganyika specialisten forsøge at slå et slag for, og vi har gennem flere år selv holdt og opdrættet en del af arterne. Uanset hvilke arter du vælger at holde i dit akvarium anbefaler vi hos Tanganyika specialisten at du som udgangspunkt holder arter fra samme biotop i hvert enkelt akvarium. Vi anbefaler ligeledes at du dekorerer dit akvarie med hensyntagen til hvilken biotop fiskene stammer fra, dette vil yde dem mest mulig tryghed og vil virke mest naturligt.

På denne måde vil du også opleve mest muligt af fiskenes naturlige og utrolige fascinerende adfærd. Er du i tvivl om hvilke ciklider du skal vælge eller om hvilken biotop du vil finde mest spændende er du velkommen i vores butik hvor vi gerne uddyber nærmere hvorledes du kan dekorere biotop rigtigt og hvilke arter der fungerer godt sammen osv. I vores arts beskrivelser finder du desuden retningslinjer om hvor mange fisk du bør holde af pågældende art i x antal liter vand. , disse oplysninger er dog kun retningsgivende da det er svært at generalisere da der kan være stor forskel på feks. 2 lige store grupper af samme arts aggretioner. Vi ønsker dig alt mulig held og lykke med dine fisk, og håber at vi kan være med til at udvide din viden omkring de fascinerende ciklider fra lake Tanganyika. – God fornøjelse, Tanganyika specialisten.