Om Tanganyikasøen

 

 

Lake Tanganyika er med sit imponerende areal og en kyststrækning på omkring 2000 km.

En af de største ferskvands søer i verden. Og med sin dybde på 1470 meter er søen den næstdybeste sø i verden.

Søens fauna rummer alt fra
gopler, muslinger, krabber, ål, skildpadder, krokodiller, maller, killis og vand
kobra slanger til de frygtindgydende Lates angustifrons. Særligt udbredt i lake
tanganyika er cikliderne der rummer utrolig mange arter. Disse arter er
specialiserede i særlig grad både i deres fødesøgning og i deres ynglebiologi i
forhold til cikliderne fra f. eks. lake Malawi og lake Victoria. Dette gør
Tanganyika søens ciklider til verdens mest spændende akvarie fisk overhovedet.
Tanganyika søen rummer også en hel del flere biotoper end de før nævnte søer,
her er alt fra mudderbunds biotop på lavt vand til mudderbunds biotop på dybt
vand, sandbunds biotop, overgangszone, klippekyst, sneglehus biotop,
brændingszone biotop samt pelagisk biotop. Hovedparten af cikliderne er så
specialiserede at de kun holder sig til en af de nævnte biotoper. I det følgende
beskrives de forskellige biotoper nærmere i korte træk.

Mudderbund på lavt vand:
Hvor floder render ud i søen bliver der tilført store mængder af mudder partikler som
lagrer sig på bunden. Disse næringsrige partikler giver mulighed for lidt
sparsomt beplantning i denne biotop. Biotopen finder man på mellem 1 og 10
meters dybde. Cikliderne der lever her ernærer sig blandt andet af fiskeyngel og
invertebrater. Sigtbarheden er som regel ikke ret god i denne biotop.

Mudderbund på dybt vand: Denne
biotop findes fra 60 meters dybde og nedefter, mudderlaget kan være op til flere
hundrede meter tykt. Cikliderne i denne biotop lever af invertebrater, fiske
yngel, eller af de store mængder zoo plankton der lever af de millionvis af
bakterier der nedbryder mudderlaget. Nogle af cikliderne graver tunneller i
mudderbunden i områder hvor mudderet har en geleagtig konsistens, disse
tunneller tjener som skjul for rovdyr eller som yngleplads for nogle af
arterne. 

Sandbunds biotop:

Denne biotop defineres som
bestående af højst 10 % sten/klipper, og resten ren sandbund. Sandbunden giver
ikke meget beskyttelse for cikliderne så derfor er der sjældent ciklider at se i
områder med ren sandbund, og disse områder danner faktisk barriere mellem de
forskellige lokale fangststeder (lokationer) hvoraf ciklide varianterne
navngives. (F. eks. Cyprichromis leptosoma ”mpulungu” eller Chaitika” osv.). I
denne biotop ernærer cikliderne sig bla. Af invertebrater og zooplankton.

Overgangszone biotop:

Denne biotop består af
sten/klipper og områder med sand. Biotopen defineres som indeholdende max. 75 %
sten/klipper. I denne biotop stiger artsrigdommen kraftigt da disse klipper
danner utallige skjulesteder for cikliderne, og det er her der er allerflest
forskellige arter repræsenteret i hele søen. Arterne der lever her ernærer sig
bla. af alt fra alger til organismerne der lever i disse eller invertebrater,
zooplankton, snegle og lign.

Klippekyst biotop:

I denne biotop der består af
klipper eller sten udelukkende lever der også en hel del forskellige arter.
Arterne ernærer sig af bla. Alger, organismerne heri, yngel fra andre arter, zoo
plankton osv. – en del af arterne der er repræsenteret i overgangszonen lever
også i denne biotop. De fleste af arterne lever på dybere vand.

Sneglehus biotop:

Denne helt specielle biotop
optræder sporadisk på sandbunden og består stort set udelukkende af tomme
sneglehuse fra neothauma sneglen der lever hele sit liv under sandet. Disse
skaller er mange år om at nedbrydes i det hårde alkaliske vand og samler sig
(sikkert pga. strømmen forhold på bunden) i store områder der nogle gange kan
være flere km2 store.  Biotopen danner skjul for de mindre ciklide arter der
bruger husene som skjulested.

Brændingszone biotop:

Denne biotop er de øverste meter
af klippekysten hvor vandet er meget turbulent og iltrigt. Arterne i denne
biotop ernærer sig hovedsageligt af den store forekomst af alger som klipperne
byder på eller af de små organismer der lever i algerne. De forskellige arter
der lever  her har udviklet en forskellig række tandsæt der har forskellige
funktioner, nogle arter ”friserer” algerne (for micro organismer), nogle arter
”napper” dem af, andre arter skraber dem af osv.

Pelagisk biotop:

Ingen af ciklide arterne lever
fuldstændigt pelagisk, men altid i umiddelbart nærhed af klipper. Store stimer
af cyprichromis ses ofte i det frie vand. Fiskene ernærer sig af plankton men
der lever også arter der ernærer sig af fisk der er væsentlig mindre end dem
selv.

Det var lidt om de forskellige
økologiske nicher som søens kyststrækning byder på. I mange år har cikliderne
fra overgangszonen, klippekyst zonen samt sneglehus zonen været de mest
populære. Men faktisk lever der i mudderbundszonen også en række utrolig
interessante arter som indtil for få år siden har været meget oversete. Vil man
have udfordringer ang. opdræt så er det en af disse man skal vælge. Arterne er
blevet mulige at få fat på efterhånden som det er blevet ”lettere” at dykke
dybere i søen. Disse arter vil vi hos tanganyika specialisten forsøge at slå et
slag for, og vi har gennem flere år selv holdt og opdrættet en del af arterne.
Uanset hvilke arter du vælger at holde i dit akvarium anbefaler vi hos
Tanganyika specialisten at du som udgangspunkt holder arter fra samme biotop i
hvert enkelt akvarium. Vi anbefaler ligeledes at du dekorerer dit akvarie med
hensyntagen til hvilken biotop fiskene stammer fra, dette vil yde dem mest mulig
tryghed og vil virke mest naturligt. På denne måde vil du også opleve mest
muligt af fiskenes naturlige og utrolige fascinerende adfærd. Er du i tvivl om
hvilke ciklider du skal vælge eller om hvilken biotop du vil finde mest
spændende er du velkommen i vores butik hvor vi gerne uddyber nærmere hvorledes
du kan dekorere biotop rigtigt og hvilke arter der fungerer godt sammen osv.  I
vores arts beskrivelser finder du desuden retningslinjer om hvor mange fisk du
bør holde af pågældende art i x antal liter vand. , disse oplysninger er dog kun
retningsgivende da det er svært at generalisere da der kan være stor forskel på
feks. 2 lige store grupper af samme arts aggretioner. Vi ønsker dig alt mulig
held og lykke med dine fisk, og håber at vi kan være med til at udvide din viden
omkring de fascinerende ciklider fra lake Tanganyika.  – God fornøjelse,
Tanganyika specialisten.